Théma taustoittaa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä

Mielen tyyneyttä stressin keskellä

                              

 

Nykyihmisen arki on monella tapaa kuormittavaa! Elämme erilaisten vaatimusten ympäröimänä. Pitäisi sitä täytyisi tätä- ajattelu painaa mieltä. Henkinen paine kuormittaa myös kehoa, on kipuja siellä ja täällä. Olemme monella tapaa edellisiä sukupolviamme onnekkaampia, meillä on elämisen edellytykset helpommin saatavilla. Jokainen saa jonkinlaisen perus toimeentulon ja yhteiskunta tarjoaa jäsenilleen monenlaista tukea tiukassa paikassa. Tästä kaikesta huolimatta stressi ei meiltä ole mihinkään kadonnut! Hyvinvointiyhteiskunnan luominen ja sen hedelmät ovat tuoneet mukanaan hyvän lisäksi monta vähemmän hyvää ilmiötä. Ihmisten väliset sidokset ovat aiempaa etäisempiä, yksityisyyden merkitys on kasvanut yhteisöllisyyden kustannuksella. Yksinäisten määrä on lisääntynyt. Tunne omasta merkityksellisyydestä on monella kateissa. Yhteisöllisyyden vähenemisellä on seurauksensa, niin hyvät kuin huonotkin!  Yhteisön kontrollin väheneminen on antanut hyvällä tavalla tilaa erilaisuudelle ja suvaitsevaisuudelle. Toisaalta se on lisännyt oman edun tavoittelua ja vähentänyt tarvetta ottaa muita huomioon omia valintoja tehtäessä. Suo siellä ja vetelä täällä- sanotaan! Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että kun jotain hyvää saadaan aikaan, mukana seuraa aimo annos ei- toivottuja seuralaisia.

Mikä meitä siis stressaa? Ainakin nykykulttuuristamme nousevat ristiriitaiset vaatimukset. Pitäisi olla samanaikaisesti  niin monessa roolissa ja suoriutua niistä kaikista erinomaisesti. Hyvä työntekijä, hyvä vanhempi, kotiäiti /-isä, hyvä ystävä, varakas, luonnonystävä, ikuinen uuden oppija….Tämä uuvuttaa! Ja uupumisella on hintansa! Kautta aikojen ihmiset ovat kärsineet erilaisista mielen pulmista, aiemmin niistä vain ei ole juuri puhuttu. Nyt niistä voidaan keskustella, edelleenkin tosin aiheettoman häpeän saattelemana. Tilastothan osoittavat, että turha osoitella ketään, masennus on esiintyvyydeltään 20% luokkaa väestötasolla.

Niin muuttuu ympäristömme ja myös mielen pulmien hoitomuodot! Kognitiivinen käyttäytymisterapia on uuden polven hoitomuoto ja nyt Suomeen on rantautunut sen myötä uusi vanha lähestymistapa stressin  hallintaan ja mielen tyyneyden saavuttamiseen. Kyseessä on stressi- ja rentoutusohjelma, jonka ideologiset juuret ovat Zen- buddhalaisuudessa. Siinä korostuu nykyhetkessä eläminen, tietoinen ja hyväksyvä läsnäolo tässä ja nyt.  Tietoisuustaitojen harjoittelu on huomion keskittämistä tähän hetkeen ja omaan sisimpään.  Tavoitteena on lisätä omaa itsetuntemusta ja vähitellen vapautua harhakuvitelmista, jotka tuovat kärsimystä. Esimerkki kärsimystä tuottavasta ajattelusta on seuraavanlainen: ” En tullut valituksi tuohon työhön- olen niin tyhmä.” Tällainen ajattelua aiheuttaa väistämättä kärsimystä. Tietoisen läsnäolon näkökulmasta ajatusta tarkastellaan hyväksyvästi, vain ajatuksena ei totuutena.  Onhan todennäköistä, että jos hakijoita on kymmeniä ja avoimia paikkoja yksi, rannalle jääneet tuskin ovat tyhmyyden takia jääneet ilman työtä…

Psykoterapiakeskus Puuvillassa alkaa kahdeksanviikkoa kestävä Mindfulness ryhmä. Ryhmän ohjaajina toimivat Mirja Nurmi ja Elise Sutinen. Ryhmä alkaa 8.4.2014. Ilmoittautumisen yhteydessä saat tarkemmat tiedot mm. kellonajasta ja tapaamispaikasta. Ryhmän hinta on 500€.

Olet sydämellisesti tervetullut hyväksyvän, tietoisen läsnäolon harjoittamisen kurssille

Meidät löytää myös Facebookista